Med afsæt i enkle regler - hvor symaskinen er omdrejningspunkt - afgrænser jeg min arbejdsmetode og udfordrer min fantasi uendeligt. Jeg beskærer, perforerer eller udstandser fortrinsvis papir og plastik for derefter at sy materialet og ved hjælp af grafisk behandling skabe den 3-dimensionelle collage. Et  arbejde kan også være udgangspunkt for et serigrafisk tryk eller en lysprojektion i form af dias. Grafiske indtryk fra mine tidlige år – former, farver, figurer  - har sat kærlige spor og viser mig vejen i mit kunstneriske virke. 

 

La machine à coudre est l'outil primaire dans mes recherches graphiques. Les matiéres sont travaillées, perforées ou piquées et projetées, sérigraphièes ou imprimées. L'inspiration de mon enfance - les formes, les couleurs, les traits - me prend par le coeur et me conduit dans mon travail.